Lokalhistorisk Gruppe


Hver vinter samler foreningen Lokalhistorisk Gruppe for Brøndum og Hvidbjerg sogne interesserede mennesker på Brøndum-Hvidbjerg skole. Alle, der har interesse for “gamle dage”, er velkommen til møderne.
Hvis nogen skulle ligge inde med papirer (breve, skøder, pantebreve og lign.) eller gamle billeder, er vi meget interesserede i at låne dem til kopiering (I får naturligvis tingene uskadte tilbage).
Mødedatoerne i 2021 er
Åbningsaften onsdag aften den 20/1 2021 (gymnastiksalen, hvis den ikke er optaget af andet)
+ følgende to aftener: torsdag den 18/2 og tirsdag den 16/3
Kontakt:
Erik Boll, 97533175 eller
Knud Mouritsen, 97533014.