Aktivitetshus

Aktivitetshuset og Børnehuset Hvidbjerg set fra sydvest
Hvidbjerg Aktivitetshus og tilhørende udearealer kaldet “Det Grønne Springbræt” skal samle flest mulige aktiviteter fra landsbyerne Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. Den tidligere sogneskole var placeret midt mellem landsbyerne, men med skolelukningen i 2014 blev vi tvunget til at gentænke strukturer og tiltag for at bevare sammenhængskraften. Vi har derfor fokus på at samle vores udendørs og indendørs aktiviteter på samme lokalitet ved børnehaven og vuggestuen. Her ønsker vi at skabe gode liv i mødet mellem flere generationer og interesser uanset årstid.
Vi bygger nyt driftsvenligt aktivitetshus og skaber spændende tilhørende udearealer. Udearealerne skal fungere som grønt springbræt både set i et livsforløb, men også i forhold til lokalområdets geografi. Livsforløb fordi vuggestuen og børnehaven bliver primære brugere i formiddagstimerne. De unger overtager efter skole og de ældre efter fyraften. Geografisk fordi stedet bliver formidlingsstation for grønne oplevelser i lokalområdet.
Det Grønne Springbræt

Læs indsamlingsfolderen fra marts 2021

I indsamlingsfolderen kan du læse mere om projekter.

Klik for at læse folderen
Klik på billedet for at læse folderen

Arbejdsgruppen

Hans Kolding (formand), tlf.: 2468 3901, [hk@ho-ark.dk]
Jacob Rytter, tlf.: 20752655, [jr@pc-smeden.dk]
Ann Futtrup, tlf.: 4070 9630, [annfuttrup@gmail.com]
Jørn Høj Andersen, tlf.: 20336215, [jha-asj@mail.tele.dk]
Anders Rask, tlf.: 3959 7139, [ar@fiberpost.dk]

Aktivitetshuset er støttet af

Spar Vest Fonden

Udearealerne er støttet af

Sponsorater fra lokale virksomheder

Sponsorater fra lokale foreninger

Brøndum/Hvidbjerg Jagtforening

Grundejerforeningen Vikingebakken

Lokalhistorisk Gruppe for Brøndum og Hvidbjerg Sogne

Læs vores nyhedsbreve om projektet

Følg projektet på Facebook

(klik på ikonet)