Aktivitetshus

Aktivitetshuset og Børnehuset Hvidbjerg set fra sydvest
Hvidbjerg Aktivitetshus og tilhørende udearealer kaldet “Det Grønne Springbræt” skal samle flest mulig aktiviteter fra landsbyerne Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. Den tidligere sogneskole var placeret midt mellem landsbyerne, men med skolelukningen i 2014 blev vi tvunget til at gentænke strukturer og tiltag for at bevare sammenhængskraften. Vi har derfor fokus på at samle vores udendørs og indendørs aktiviteter på samme lokalitet ved børnehaven og vuggestuen. Her ønsker vi at skabe gode liv i mødet mellem flere generationer og interesser uanset årstid.
Vi bygger nyt driftsvenligt aktivitetshus og skaber spændende tilhørende udearealer. Udearealerne skal fungere som grønt springbræt både set i et livsforløb, men også i forhold til lokalområdets geografi. Livsforløb fordi vuggestuen og børnehaven bliver primære brugere i formiddagstimerne. De unger overtager efter skole og de ældre efter fyraften. Geografisk fordi stedet bliver formidlingsstation for grønne oplevelser i lokalområdet.

Arbejdsgruppen består af:
Hans Kolding (formand)
Jacob Rytter
Jørn H. Andersen
Ann Futtrup

Kontakt arbejdsgruppen på [aktivitetshus@hvidbjergborgerforening.dk]

Projektet er støttet af følgende:
Spar Vest Fonden med 340.000 kr.

Nordea-fonden med 250.000 kr.

Skive Kommunes Landsbypulje med 400.000 kr.
Skive Kommune budgetmidler som følg af skolelukning – 2,0 mio. kr.
Lokalt indsamlede midler fra private og erhverv – 548.300 kr.

Nyhedsbrev november 2020

Pressemeddelelse september 2020

Følg projektet på facebook (klik på ikonet)