Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening

Borgerforeningens bestyrelse består af 5 medlemmer og 2 suppleanter  – såvidt muligt med medlemmer fra alle 3 landsbyer.

Foreningen skal styrke sammenholdet i området ved at være platform for gennemførelse af aktiviteter, der tilgodeser individet såvel som behovet for socialt samvær på tværs af aldersgrupper og interesser. De enkelte aktiviteter varetages på vegne af bestyrelsen af en række underudvalg, der kan være permanente eller midlertidige afhængige af formål. Kontakt bestyrelsen

Formand
Marlene Rasmussen
Rettrup Kærvej , Rettrup
7860 Spøttrup 
60 61 58 62
Rasmussenmarlene@gmail.com

Næstformand
Ann Futtrup
Holstebrovej 406
7860 Spøttrup 
40 70 96 30
Arf@deif.com

Sekretær

Jette Rasmussen
Rønbjergvej 1, Hvidbjerg
7860 Spøttrup

40 71 03 82
Jettegr@gmail.com

Medlem

Niels Aage Nielsen
Bakken 64, Hvidbjerg
7860 Spøttrup
20 62 54 43

Medlem

Karina Jensen
Holstebrovej 416, Hvidbjerg,
7860 Spøttrup
25 65 56 81

Suppleant

 


Du er velkommen til at kontakte os via nedenstående kontaktformular