Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening

Borgerforeningens bestyrelse består af 5 medlemmer og 2 suppleanter  – såvidt muligt med medlemmer fra alle 3 landsbyer.

Foreningen skal styrke sammenholdet i området ved at være platform for gennemførelse af aktiviteter, der tilgodeser individet såvel som behovet for socialt samvær på tværs af aldersgrupper og interesser. De enkelte aktiviteter varetages på vegne af bestyrelsen af en række underudvalg, der kan være permanente eller midlertidige afhængige af formål. 

Formand

Maiken Dohn
Asselkærvej 14, Hvidbjerg Kær
7860 Spøttrup 
29 90 50 05
mmk@pc.dk

Næstformand

Karina Jensen
Holstebrovej 416, Hvidbjerg,
7860 Spøttrup
26 12 56 81
karina_jensen_1988@hotmail.com

Kasserer

Ann Futtrup
Holstebrovej 406
7860 Spøttrup 
40 70 96 30
Arf@deif.com

PR Ansvarlig

Jette Rasmussen
Rønbjergvej 1, Hvidbjerg
7860 Spøttrup
40 71 03 82
Jettetgr@gmail.com

Medlem

Bjarne Kappelgaard
Kløvermarken 3B, Hvidbjerg
7860 Spøttrup
21 21 19 30
Bkappelgaard@gmail.com

Hjemmesideansvarlig

Maja Løndal
Rønbjergvej 3, Hvidbjerg
7860 Spøttrup
60110479
maja@loendal.eu

Du er velkommen til at kontakte os via nedenstående kontaktformular