Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening

Borgerforeningens bestyrelse består af 5 medlemmer og 2 suppleanter  – såvidt muligt med medlemmer fra alle 3 landsbyer.

Foreningen skal styrke sammenholdet i området ved at være platform for gennemførelse af aktiviteter, der tilgodeser individet såvel som behovet for socialt samvær på tværs af aldersgrupper og interesser. De enkelte aktiviteter varetages på vegne af bestyrelsen af en række underudvalg, der kan være permanente eller midlertidige afhængige af formål. Kontakt bestyrelsen

Formand
Maiken Dohn
Asselkærvej 14
7860 Spøttrup 
29 90 50 05

 

 

Næstformand
Karina Jensen
Holstebrovej 416, Hvidbjerg,
7860 Spøttrup
25 65 56 81
 

Sekretær

Jette Rasmussen
Rønbjergvej 1, Hvidbjerg
7860 Spøttrup

40 71 03 82
Jettetgr@gmail.com

Kasserer

Ann Futtrup
Holstebrovej 406
7860 Spøttrup 
40 70 96 30
Arf@deif.com

Medlem

Niels Aage Nielsen
Bakken 64, Hvidbjerg
7860 Spøttrup
20 62 54 43

 

Suppleant

 


Du er velkommen til at kontakte os via nedenstående kontaktformular