Generalforsamling

Generalforsamling 2021

21. marts kl. 10:00 – 12:00

Generalforsamling – 21. marts kl.10.00 Brøndum-Hvidbjerg Skole

//

Forlænges forsamlingsforbuddet er datoen i stedet 30.5 kl.10.00.

Forslag til dagsordenen til generalforsamlingen skal sendes til post@hvidbjergborgerforening.dk senest d. 11. marts // 20. maj.

Dagsorden:
Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab
Behandling af indkomne forslag
Godkendelse af budget herunder fastsættelse af kontingent
Valg til bestyrelsen: Karina Jensen, og  Marlene Rasmussen er på valg. Karina genopstiller.
Valg af suppleanter: 1. Suppleant: Maja Løndal, 2. Suppleant Heidi Faaborg, 3. Suppleant Kristian Ibsen
Valg af revisor og revisorsuppleant: Revisor Peter Dahl, Revisor suppleant: Margit B. Madsen
Eventuelt

Foreningen er vært for øl og vand – ingen rundstykker pga. corona.