Generalforsamling

Generalforsamling 2021

30. maj kl. 10:00 – 12:00

Generalforsamling – 30. maj kl.10.00 Brøndum-Hvidbjerg Skole

Forslag til dagsordenen til generalforsamlingen skal sendes til post@hvidbjergborgerforening.dk senest d. 20. maj.

Dagsorden:
Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab
Behandling af indkomne forslag
Godkendelse af budget herunder fastsættelse af kontingent
Valg til bestyrelsen: Karina Jensen, og  Marlene Rasmussen er på valg. Karina genopstiller.
Valg af suppleanter: 1. Suppleant: Kristian Ibsen, 2. Suppleant Maja Løndal, 3. Suppleant Heidi Faaborg
Valg af revisor og revisorsuppleant: Revisor Peter Dahl, Revisor suppleant: Margit B. Madsen
Eventuelt

Foreningen er vært for øl og vand – ingen rundstykker pga. corona.