Generalforsamling

Generalforsamling – 13. september kl.14.00-15.00.

Forslag til dagsordenen til generalforsamlingen skal sendes til post@hvidbjergborgerforening.dk senest d. 6. september.

Dagsorden:Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab
Behandling af indkomne forslag
Godkendelse af budget herunder fastsættelse af kontingent
Valg til bestyrelsen: Kristian Ibsen, Niels Aage Nielsen og Ann Futtrup er på valg. Niels Aage og Ann genopstiller.
Valg af suppleanter: 1. Suppleant: Jette Rasmussen, 2. Suppleant Gudrun Rytter, 3. Suppleant Heidi Faaborg
Valg af revisor og revisorsuppleant: revisor Peter Dahl, Revisor suppleant: Kurt FrydendahlEventuelt
Foreningen er vært for øl og vand – ingen rundstykker i pga. corona.