Aktivitetshus


Borgermøde om igangsætning af byggeri af aktivitetshus

MANDAG DEN 21. SEPTEMBER 2020 KL. 19.00-21.00

Med forventningen om Skive Byråds endelig vedtagelse af lokalplan den 25. august, og forhåbning om at vi fortsat må mødes op til 100 personer med passende Corona-forholdsregler, inviteres hermed til borgermøde om igangsætning af byggeprojektet for Hvidbjerg Aktivitetshus.
Programmet for mødet er:
1) Status på projektet v/arbejdsgruppen
2) Anlægsplan v/Skive Kommune
3) Samarbejde med børnehaven
4) Procedure for indbetaling af lokale donationer
Af hensyn til overholdelse af Corona-regler må hver husstand kun deltage med en person.
Spørgsmål til projektet kan rettes til arbejdsgruppen


Arbejdsgruppen består af:
Hans Kolding
Jacob Rytter
Jørn H. Andersen
Ann Futtrup