Lokalhistorie 2016-2017

Igen til vinter mødes ”Lokalhistorisk Gruppe for Brøndum og Hvidbjerg Sogne”, der interesserer sig for deres egn – og det liv, der er foregået i den, på skolen i Hvidbjerg.
 

I ca. 25 år er der hvert år til jul lavet et lille hæfte med forskellige emner af historisk art. Det seneste hæftet, ”Julekort 2016”, er på 80 sider og omdeles eller sendes til lidt flere end 200 interesserede.


Alle kan få hæftet gratis udleveret ved henvendelse til Knud Mouritsen, Asselkærvej 10, Hvidbjerg, (97533014 eller 50478700), men tilskud til trykningen modtages. Der er lavet aftale med Borgerforeningen, at alle tilflyttere nu bl.a. får hæftet udleveret i en velkomst-pakke.


På hver sæsons første møde i januar fortæller tre personer fra gruppen noget af det, der har været snakket om det forløbne år.


Åbningsaftenen er:
Tirsdag den 17. januar, kl. 19.00.


Her vil Erik Boll, Steen Reinholdt og Knud Mouritsen fortælle og vise billeder. Aftenens emne er endnu ikke fastlagt. Husk selv at medbringe kop, kaffe/te og brød!


De øvrige mødeaftener, hvor der snakkes ”gamle dage” på skolen den kommende vinter, er følgende tirsdage kl. 19:
 

21. februar & 21. marts


Hvis nogle har papirer (breve, skøder, pantebreve og lignende) – eller gamle billeder, er vi meget interesserede i at låne dem til kopiering. (I får tingene ubeskadigede tilbage!)


Kontakt kan rettes til Erik Boll (97533175) eller Knud Mouritsen (97533014).


Alle er velkomne!

Kontakt os på post@hvidbjergborgerforening.dk
Webmaster: Maja Løndal - michaelogmaja@mail.dk