Bestyrelsen 2015-2016

Formand:

Henrik Ørnstrand
Vikingebakken 18, Hvidbjerg
7860 Spøttrup

Tlf. 22 57 70 33

Næstformand:
Jørn Høj Andersen
Holstebrovej 443, Hvidbjerg
7860 Spøttrup

Medlem:
Gudrun Rytter

Holstebrovej 443, Hvidbjerg
7860 Spøttrup

Medlem:
Svend Lund
Solbakken 19, Hvidbjerg
7860 Spøttrup

Medlem:
Kasserer (ikke i bestyrelsen):
Jette Larsen
Lundgårdvej 4B, Rettrup
7860 Spøttrup

 

Kontakt os på post@hvidbjergborgerforening.dk
Webmaster: Maja Løndal - michaelogmaja@mail.dk